Máy chuyển ngữ Pilot


Phát hiện một sản phẩm sáng tạo thú vị : Máy chuyển ngữ Pilot.

Pilot Translating Earpiece dịch tiếng nói vào tai nghe thông qua Bluetooth tức thời .

Máy này giúp vượt qua rào cản ngôn ngữ dễ dàng . Và giá chỉ có $250.

Kỳ diệu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
GIai Phap Di Dong © 2012 | Designed by wpcmsdesign.com, in collaboration with ebookmash, Solutions and CRM Softwares